De zwarte rattensoort is al vele eeuwen in ons land aanwezig (was in de Middeleeuwen overbrenger van de pest). Komt voornamelijk in gebouwen (ook in dierverblijfplaatsen) en aan boord van schepen en in de havengebieden voor. Ze vervuilen en beschadigen voorraden en materialen.

Uiterlijk: De zwarte rat is blauwgrijs tot zwart van kleur. De buik is lichter tot geelwit. Er komen kleurvariëteiten voor (Alexandrijnse rat). Het dier is slank gebouwd met een vrij spitse snuit met grote ogen en oren. De staart is duidelijk langer (20 - 25 cm) dan het lichaam (15 - 23 cm). Het gewicht van een volwassen zwarte rat is gemiddeld 150 - 250 gram.

Leefwijze: Zwarte ratten komen nog vrij algemeen voor. Het zijn uitstekende klimmers, waardoor men ze veelal hoog in gebouwen aantreft. Ze voeden zich met vele producten, met een voorkeur voor granen, zaden en vruchten. De ontwikkeling is vrij snel; de vrouwtjes zijn na ca. 3 maanden geslachtsrijp en kunnen in een periode van 2 jaar ca. 10 worpen van 6 - 10 jongen voortbrengen. De gemiddelde levensduur is ca. 2 jaar.

Wering: Door goede bouwkundige voorzieningen, zoals goed sluitende deuren, smalle ventilatieopeningen, enz. kan men ratten buiten houden. Ook een goede hygiëne (opslag en verwijdering van afval, nette opslag van producten, periodiek schoonmaken van ruimten, e.d.) is van belang om de aanwezigheid van ratten tegen te gaan.

Bestrijding: De zwarte rat is een intelligent (nacht)dier, daarnaast ook terughoudend richting onbekende objecten én een uitstekende klimmer. De combinatie van deze eigenschappen maakt dat het dier vaak lastiger te bestrijden is dan overige knaagdieren. Een populatie zwarte ratten groeit enorm snel, soms zelfs zonder dat zijn aanwezigheid überhaupt al is opgemerkt. Van Eck Bedrijfshygiëne beschikt over zeer specifieke kennis met betrekking tot het bestrijden van zwarte ratten in de agrarische sector en de levensmiddelen industrie, bijvoorbeeld in diervoerfabrieken. Niet voor niets wordt Van Eck Bedrijfshygiëne vaak ingeschakeld voor het bestrijden van zwarte ratten wanneer eerdere bestrijdingen niet effectief zijn gebleken en de overlast al jaren aanwezig is

Aanbeveling: Door een preventieve aanpak d.w.z. regelmatig een inspectie van terrein, gebouw en opgeslagen producten kunnen problemen worden voorkomen. Let daarbij altijd op de bouwkundige toestand van het object en de hygiëne in het algemeen.(Rattus rattus L.)