Voorkom besmetting en schade

Als agrarisch ondernemer weet u hoe belangrijk goede hygiëne binnen uw bedrijf is. Overlast van plaagdieren verslechtert de hygiëne en kan grote financiële schade veroorzaken. Plaagdieren zoals vliegen, muizen en ratten verspreiden ziektekiemen, veroorzaken knaagschade en bevuilen voedselproducten.

Van Eck Bedrijfshygiëne is gespecialiseerd in het weren en bestrijden van plaagdieren. Denk daarbij aan knaagdieren zoals muizen en ratten, insecten zoals vliegen, wespen, kakkerlakken en kevers, maar ook houtaantasters zoals boktor en houtwormkevers. Wij lossen de overlast van plaagdieren vakkundig voor u op.

Voor de bestrijding van plaagdieren gebruiken wij professionele materialen die het beste resultaat geven, toegespitst op uw specifieke situatie.