Eén gezamenlijk doel: salmonellavrij produceren 

Salmonella is een belangrijke ziekteverwekker bij de mens. Bij dieren treden bij besmetting productieverliezen op. De sector werkt al jaren aan het voorkomen van salmonella. Op legpluimveebedrijven is salmonella enteritidis een toenemend probleem terwijl in de slachtsector op een aantal bedrijven salmonella java een terugkerend probleem is. Om uiteindelijk vrij te worden en te blijven van salmonella is het van groot belang bij besmetting de door de overheid voorgestelde maatregelen correct uit te voeren.

Een belangrijk onderdeel van het inperken van de risico’s is het beheersbaar maken en houden van de besmettingsdruk rondom de stallen. Immers, hoe groter het verspreidingsgebied, hoe makkelijker insleep kan ontstaan. Van Eck Bedrijfshygiëne kan u helpen met het opstellen van een plan van aanpak:

 1.     Inventarisatie en risico analyse en evaluatie.

2.     Preventie van verspreiding op het bedrijf.

3.     Uitschakelen van ongedierte als verspreider.

4.     Afdoende ontsmetting.

5.     Voorkomen van herbesmetting  door bedrijfsmatige maatregelen.

Door onze jarenlange ervaring met diverse houderijsystemen kunnen wij samen met u snel tot een plan van aanpak komen, waarbij al het ongedierte wordt uitgeschakeld (knaagdieren, bloedluizen, tempexkevers et cetera). Vervolgens gaan we verder met gecombineerde natte en droge ontsmettingen, branden van vloeren, Thermokill om de salmonella te bestrijden. Na deze ontsmetting introduceren we diverse preventieve maatregelen om insleep te voorkomen. Met deze werkwijze bereiken we het doel: salmonellavrij produceren.

Tip:

Informeer naar onze
Op maat oplossingen
voor salmonella