Effectieve bestrijding voor minder economische schade

Bloedluis - oftewel vogelmijt (dermanyssus Gallinae) – is een van de grootste problemen van de pluimveehouderij. Niet alleen door de overlast aan jeuk en vervuiling van eieren, maar vooral door problemen door weerstands- en rendementvermindering. Jonge kippen dienen op te groeien tot topsporters. Dit is echter onmogelijk als ze tijdens de ontwikkeling steeds worden lastig gevallen door de luizen met hun onbedwingbare bloeddorst. Het gevolg hiervan is een verzwakte conditie, verminderde weerstand, slechtere technische prestaties, bloedarmoede en een hoger uitvalspercentage.

Preventie is bij bloedluis het sleutelwoord. Van Eck Bedrijfshygiëne is specialist op het gebied van bloedluisbestrijding. Ons bedrijf heeft een breed scala aan bestrijdingsmethodes in huis, zowel preventief als curatief. Daarnaast blijft Van Eck Bedrijfshygiëne voortdurend nieuwe toepassingen ontwikkelen.

Preventieve maatregelen bloedluis:

  • Thermokill: het langdurig verhitten van een lege stal
  • Vloeibare silica: toepasbaar bij elk huisvestingssysteem voor leghennen en vleeskuikenouderdieren. Kritieke punten van systemen worden behandeld tijdens de leegstand. Na opdrogen is er een fijn laagje silicapoeder aanwezig waarin de bloedluizen sterven.

Curatieve maatregelen bloedluis:

  • Blaaswagenbehandeling: zelfontwikkelde techniek om silica op effectieve wijze te verspreiden in koloniehuisvesting. Toepassingsmogelijkheid voor diverse silica’s.
  • Rugblazerbehandeling: inzet van speciaal ontwikkelde silicasoort voor systemen met vrijlopende kippen. De behandeling dient plaats te vinden als de kippen in de stal zijn.
  • Vloeibare oplossingen: Van Eck Bedrijfshygiëne beschikt over verschillende technieken om met vloeibare oplossingen te spuiten.
  • Vloeibare silica: milieuvriendelijk, niet giftig poeder dat gemengd in water aangebracht kan worden op plaatsen waar overlast is of verwacht kan worden. Voor toepassing in elk huisvestingssysteem: vrije uitloop, volières of koloniehuisvesting.
  • Bloedluizen veroorzaken meer schade dan verwacht. Bij vroegtijdige behandeling snijdt het mes aan twee kanten: effectieve bestrijding én minder economische schade!

Meer over Bloedluisbestrijding: