Ruimtelijke toepassing van ozon voor o.a. geurbestrijding en verwijdering van chemische residuen

De FixOzon-behandeling is een unieke, eigen innovatie van Van Eck Bedrijfshygiëne BV voor o.a. geurbestrijding  en het verwijderen van chemische residuen. Door het inbrengen van het instabiele O³ molecuul ontstaat een vrij zuurstof (O) atoom dat in een oxidatie proces reageert met bijvoorbeeld hinderlijke geuren en deze afbreekt.  Het gebruik van ozon voor deze toepassing is niet nieuw. De toepassing op grote schaal en grote volumes daarentegen wel. De researchafdeling van Van Eck is er uiteindelijk in geslaagd het procedé geschikt te maken voor de behandeling van kleine tot grote ruimtes (100 m³ tot 30.000 m³), zoals magazijnen en stallen met geuroverlast, maar ook bij brandschades. Daarlangs kan het oxidatieproces ook ingezet worden om chemische residuen te verwijderen. De speciale mobiele FixOzon trailer, met daarin de installatie, is een eigen innovatie en de grootste in zijn soort. Het mobiel maken van dit complex proces door Van Eck, heeft geleid tot een uiterst doeltreffende oplossing voor uw probleem.

Grondig en snel

Nadat een ruimte grondig is gereinigd en gasdicht is gemaakt, wordt ter plekke ozon geproduceerd door de FixOzon trailer van Van Eck. De ozon wordt vervolgens in de ruimte verdeeld. Tijdens dit proces vinden continu metingen plaats. Voordeel is dat het gas ozon werkelijk overal kan doordringen. Na een korte ventilatieperiode is de ruimte weer toegankelijk. Er blijft geen residu achter en het proces is milieuvriendelijk: nadat de ozon is uitgewerkt is het weer gewoon zuurstof.


Meer over Fixozon: