Voor elk probleem een oplossing

Met desinfectie wordt bedoeld het terugbrengen van het aantal levensvatbare micro-organismen tot een voor de toepassing aanvaardbaar niveau. Desinfectie van stallen is nodig om een volgende groep dieren te beschermen tegen infecties vanuit hun omgeving. In de veehouderij – onder andere de pluimveehouderij – is desinfectie in een aantal gevallen wettelijk voorgeschreven. Ontsmetten zit Van Eck Bedrijfshygiëne in de genen. Met ruim vijfentwintig jaar ervaring is voor ieder mogelijk probleem een oplossing voorhanden.

Een opsomming van behandelingsmogelijkheden:

  • Sproeien: met ontsmettingsmiddel opgelost in water wordt de hele ruimte nat gespoten.
  • Foggen: een zogenaamde droge ontsmetting waarbij ontsmettingsmiddel wordt verneveld als fijne mist.
  • Combinatie foggen/sproeien: voor een extra effectieve ontsmetting.
  • Thermokill: het langdurig verhitten van een lege stal op circa 42°C.
  • Turbofog: zeer effectieve ontsmettingsmethode voor grote ruimten.
  • Vloeren branden: stalvloer wordt korte tijd enorm verhit waardoor alle micro-organismen worden afgedood.

Een goed uitgevoerde reiniging is essentieel voor desinfectie. Door de reiniging is het aanvankelijke besmettingsniveau van miljarden kiemen per cm2 verlaagd tot miljoenen per cm2. Voor een verdere vermindering van het aantal ziektekiemen is een desinfectie noodzakelijk. En dat is niet eenvoudig. Waar reiniging nog met het blote oog is te controleren, laat desinfectie geen zichtbaar resultaat zien. Alleen controles met zogenoemde swabs tonen achtergebleven bacteriën aan. Over andere achtergebleven pathogenen, zoals virussen, geeft deze controle geen informatie. Dit betekent dat zeer bewust moet worden gekozen welk desinfectiemiddel wordt ingezet. Het resultaat dat met deze middelen kan worden behaald, wordt bepaald door meerdere factoren.

Van Eck Bedrijfshygiëne heeft meerdere ontsmettingsmiddelen in het assortiment. In overleg wordt bekeken welk middel het best passend is.