Innovatieve en unieke ontsmetting en bestrijding

De FixOzon-behandeling is een unieke, eigen innovatie van Van Eck Bedrijfshygiëne voor complete ontsmetting en gelijktijdige bestrijding van micro-organismen en insecten, zoals bloedluis in de pluimveehouderij. Het gebruik van ozon voor ontsmetting is niet nieuw. De toepassing als bestrijding op grote schaal en grote volumes daarentegen wel. De researchafdeling van Van Eck is er uiteindelijk in geslaagd het procédé geschikt te maken voor de behandeling van grote ruimtes, zoals stallen. Ook de speciale FixOzon trailer met daarin de installatie is een eigen innovatie. Een complex proces dat Van Eck tot een uiterst doeltreffende oplossing heeft ontwikkeld.

Grondig en snel

Nadat een stal grondig is gereinigd en gasdicht is gemaakt, wordt ter plekke ozon geproduceerd door de ozon-trailer van Van Eck. De ozon wordt vervolgens in de stal verdeeld. Tijdens dit proces vinden continu metingen plaats. Als de ozon zijn werk heeft gedaan, zijn alle micro-organismen en insecten bestreden en is de ruimte volledig gedesinfecteerd. Bijkomend voordeel is dat het gas ozon werkelijk overal kan doordringen. Na een korte ventilatieperiode is de stal weer toegankelijk. Er blijft geen residu achter en het proces is milieuvriendelijk: nadat de ozon is uitgewerkt is het weer gewoon zuurstof.


Meer over Fixozon: